h o m e  
  c a t a l o g  
  c o n t a c t B L O G
     
 

A G R A F E
FOTO COD NUME TIP LUNGIME CULOARE  
A-06-001 AGRAFE DUO-LOCK 1 15 mm. BLACK NICKEL 10 BUC / PLIC
A-06-002 AGRAFE DUO-LOCK 2 17 mm. BLACK NICKEL 10 BUC / PLIC
A-06-003 AGRAFE DUO-LOCK 3 20 mm. BLACK NICKEL 10 BUC / PLIC
A-06-091 AGRAFE INTER-LOCK 20 mm. NICKEL 10 BUC / PLIC
 
S T R U N E     S U R F L O N   A. F. W.    C U   A G R A F A   S I   V A R T E J
FOTO COD NUME AGRAFA LUNGIME REZISTENTA  
A-06-011 STRUNE DUO-LOCK 1 20 cm. 9 kg. 2 BUC / PLIC
A-06-012 STRUNE DUO-LOCK 1 30 cm. 9 kg. 2 BUC / PLIC
A-06-021 STRUNE DUO-LOCK 2 20 cm. 13 kg. 2 BUC / PLIC
A-06-022 STRUNE DUO-LOCK 2 30 cm. 13 kg. 2 BUC / PLIC
 
S T R U N E   C A R B O N   C O A T I N G   M O M O I   C U   A G R A F A   S I   V A R T E J
FOTO COD NUME AGRAFA LUNGIME REZISTENTA  
A-06-031 STRUNA DUO-LOCK 2 20 cm. 8 kg. 2 BUC / PLIC
A-06-032 STRUNA DUO-LOCK 2 30 cm. 8 kg. 2 BUC / PLIC
 
S T R U N E     T I T A N I U M     C U   A G R A F A   S I   V A R T E J
FOTO COD NUME AGRAFA LUNGIME REZISTENTA  
A-06-051 STRUNA DUO-LOCK 2 24 cm. 13 kg. 1 BUC / PLIC
 
I N E L E    D E S P I C A T E
FOTO COD NUME   DIAMETRU CULOARE  
A-06-101 INELE DESPICATE NR.1 5 cm. INOX 10 BUC / PLIC
A-06-102 INELE DESPICATE NR.2 6 cm. INOX 10 BUC / PLIC
A-06-103 INELE DESPICATE NR.3 7 cm. INOX 10 BUC / PLIC
 
C O D I T E    P E N T R U    O S C I L A N T E
FOTO COD NUME MARIME CULOARE  
A-06-201 CODITE OSCILANTE XL ROSU 10 BUC / PLIC
A-06-202 CODITE OSCILANTE L ROSU 10 BUC / PLIC
A-06-203 CODITE OSCILANTE M ROSU 10 BUC / PLIC
A-06-204 CODITE OSCILANTE S ROSU 10 BUC / PLIC
 

copyright 2008 BERTI. hand made lures